Ελλας και Ελληνες.

Το όνομα Έλληνες και Ελλάς, προέρχεται από τις ελληνικές ρίζες Ελ και λας, που σημαίνουν αντίστοιχα Φως και Λίθος. Επομένως Ελλάς σημαίνει "Γη του Φωτός" και Έλληνες οι κάτοικοι αυτής.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Η διαφορά του Έλληνα και του Εβραίου, τότε και τώρα.
Οι Εβραίοι δεν έκαναν ανακαλύψεις, έχουν μόνο Απο-
κάλυψη.
Γι' αυτό οι Εβραίοι δεν εδημιούργησαν επιστήμη, όπως
έγινε με τους έλληνες. Απέναντι στην προσωκρατική φυ-
σική και την ευκλείδεια γεωμετρία, οι εβραίοι το μόνο που
κατάφεραν ήταν να στήσουν το νοητό ναό του Ιεζεκιήλ.
Απέναντι στη φιλοσοφία των ελλήνων, τη διαλεκτική τους
μέθοδο δηλαδή, οι εβραίοι έστησαν το δεσποτικό λόγο των
πατριαρχών, των κριτών, των βασιλέων, των προφητών.
Απέναντι στο γεωμετρημένο ήθος της ελληνικής
τραγωδίας, έστησαν την καρμανιόλα του μωσαϊκού δε-
κάλογου. Απέναντι στην ελληνική δημοκρατία τόσο του
ιωνικού όσο και του δωρικού τύπου, οι εβραίοι έστησαν το
αρχέτυπο του φασισμού.
(Εγώ είμαι ο κύριος ο θεός σου. Κι άλλοι θεοί έξω από
μένα δεν υπάρχουν. Είναι ο πρώτος νόμος τους. Εκεί που
οι έλληνες είχαν τριάντα χιλιάδες θεούς).
Το κενό που είχαν στην κοσμοθεωρία τους οι εβραίοι,
λόγω της απουσίας της λογικής, ή του Απόλλωνα, το εκά-
λυψαν με την αυθαίρετη επινόηση του θεού. Ο Γιαχβέ γι'
αυτούς είναι η σπονδυλική τους στήλη. Και ο Νόμος, η
προσήλωση τους δηλαδή στο Γιαχβέ, τους εκράτησε κα-
θαρούς μέσα στον κλύδωνα της ιστορίας και σε όλους τους
εθνικούς τους καταποντισμούς: Η καταστροφή από τον
Τίτο το 70 μ.Χ., ο περιπλανώμενος Ιουδαίος, το ξεπάτωμά
τους από το Χίτλερ.
Οι εβραίοι εκαλλιέργησαν τη γη της πίστης. Οι
έλληνες εκαλλιέργησαν τη γη της γνώσης. Οι εβραίοι ήσαν
δήμιοι, οι έλληνες ήσαν δικαστές. Οι εβραίοι ήσαν αδίστα-
χτοι, οι έλληνες ήσαν ευγενικοί.
Γι' αυτό και νίκησαν οι εβραίοι τους έλληνες.
Εχρησιμοποίησαν σαν όπλο τους βέβαια το χριστιανι-
σμό, ένα νόθο και μυσαρό παρασάρκωμα του σώματος
τους, από τους ίδιους απόβλητο, και αφάνισαν την ωραία
Ελλάδα. Ό,τι δεν εκατάφερε η ανδρεία, το κατάφερε ο δό-
λος. Η κλασική περίπτωση του έλληνα Διγενή. Ζηλεύγει ο
Χάρος, με χωσιά μακρά τονε βιγλίζει, και λάβωσε του την
καρδιά και την ψυχή του επήρε.
Έτσι, λοιπόν, σήμερα οι εβραίοι μέσω του αμερικάνικου
λόμπυ τους οδηγούν την ιστορία του κόσμου. Στον
αφανισμό βέβαια και στο διάολο. «Κατά Ισραήλ», που λέει
ο λαός μας. Ωστόσο την οδηγούν.
Τι κρίμα και τι καημός. Απέναντι στους γίγαντες
εβραίους επιστήμονες της εποχής μας, στο Φρόυντ στο
Μαρξ στον Αϊνστάιν, οι νεοέλληνες να μην έχουν να δεί-
ξουν τίποτα. Οι απόγονοι των Ελλήνων, που εστάθηκαν οι
γεννήτορες της επιστήμης. Εκεί μας εκατάντησαν οι πα-
πάδες. Από τους βυζαντινούς πατριάρχες ως τους σημερι-
νούς βαζιβουζούκους των μητροπόλεων της Αττικής και
της Λάρισας.
Εμ δεν τραβάει, μάνα μου, μπροστά ο άνθρωπος με το
θυμιατό και με τα κυριελέησον. Χρειάζεται και την Αθηνά.
Και η Αθηνά ήταν ολόκληρη μυαλό. Την είχε γεννήσει το
κεφάλι του Δία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου